Ritningar, Bygglovsansökan och Bygglov

Tycker du det här med bygglov känns krångligt och jobbigt?
Vi hjälper dig med både ritningar och din bygglovsansökan ända fram till ett godkänt bygglov. Ansök om ditt bygglov i god tid innan du ska starta. Oftast hjälper din Kontrollansvarig dig med att granska din ansökan för bygglov. Vi arbetar i hela mälardalen; Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping.

 

  • Vi kan berätta för dig vad du får och inte får bygga utifrån din kommuns detaljplan eller områdesbestämmelser. 
  • Vi tar fram samtliga bygglovsritningar utifrån dina ideér/skisser och behov.
  • Vi tar diskussionen med kommunen om lagar, regler och myndighetskrav.
  • Vi hjälper dig hela vägen från din idé till en komplett bygglovsansökan och ett godkänt bygglov.
 
"Det ska vara roligt att bygga hus,
- så låt oss hjälpa dig med det krångliga!"

Tips!
Skicka in bygglovet i god tid. Kommunen har hela 10 veckor på sig att hantera bygglovet. Tyvärr tar det ofta längre tid än så i många kommuner.
Se till att handlingarna är kompletta för så kort handläggningstid som möjligt.