Bygglovsritning, Kontrollansvarig PBL, projektledning, besiktning

De bästa lösningarna kommer oftast från utbildning kombinerat med erfarenhet och ett stort engagemang!

Utbildning

Byggingenjör SBR
Kontrollansvarig enligt PBL (Nivå K)
PBL (Plan- & Bygglagen)
BBR (Boverkets Byggregler)
Arbetsmiljölagen
Bas-U & Bas-P
Betonggjutning klass II
AMA
ABK09
AB04
ABT06
Konsumenttjänstlagen
ABS09
Praktisk Projektledning
Heta Arbeten
Ställningsbyggnad
Mobil arbetsplattform
Säkra lyft
BAM Bättre Arbetsmiljö
Hussvamp (Pegasus Lab)
Överlåtelsebesiktning (SBR)
Entreprenadbesiktning (SBR)
LOU (SBR)

Branschregler för våtrum:
Säker Vatteninstallation
BBV (BKR)
GVK

 

Erfarenhet

Vi har erfarenheter från arbeten med enkla villor till avancerade konstruktioner och installationer i mångmiljonklassen.

Vi gör arbeten åt både privatpersoner, kommuner & landsting, fastighetsägare,  försäkringsbolag och advokatbyråerErfanheter från projekt inom:

- Livsmedelsindustrin
- Tillverkningsindustri
- Kommersiella lokaler
- Lab- och forskningslokaler
- Kontorslokaler
- Sjukvård och röntgen
- Idrottsanläggningar
- Energieffektivisering
- Lantbruksfastigheter
- Villor och flerbostadshus
- Brand- och vattenskador 

Tjänster

- 3D visulisering av ditt projekt
- Kompletta bygglovshandlingar
- Energiberäkningar
- Kontrollansvar PBL (Nivå K)
- Upphandling
- Bygg- & projektledning
- Stöd genom hela byggprojektet
- Entreprenadbesiktning
- Besiktning av "Fel i fastighet"

Till försäkringsbolag erbjuder
vi även:


- Skadebesiktning / utredning
- Åtgärdsförslag
- Kostnadskalkylering
- Skadereglering
- Samordning av stora skador
 

Kvalité, Miljö och Hållbarhet

Byggbranschen påverkar miljön varje dag! 
Vi arbetar genomgående med att alltid tänka miljö i alla steg i ett byggprojekt.  I planeringsskedet finns goda chanser att planera projektets miljöpåverkan. Genom att tidigt planera för att använda rätt tillvägagångssätt, rätt material och hantering av avfallet så begränsar vi byggprojektets miljöpåverkan. Många byggprojekt idag är tidspressade och med tajt budget vilket gör att kvalité och miljö kan bli lidande. Ett bra planerat projekt håller väldigt ofta också en hög kvalitet och en bra ekonomi.