Garanti & Ansvar

Vilket ansvar har det företag som utför ett arbete?

Ett företag som utför ett arbete åt dig som privatperson har ett stort ansvar.
Som privatperson har du konsumenttjänstlagen i ryggen, den lagen går inte att avtala bort oavsett vad byggföretaget säger.

Du har som privatperson rätt att kräva att de arbeten som företaget utfört är fackmässigt utförda och följer dagens gällande krav och regler.

Att göra en slutbesiktning av arbetena är viktigt innan man tar byggnaden i bruk.
Vid en godkänd slutbesiktning övergår ansvaret för huset från byggentreprenören till dig som byggherre.

Efter en godkänd slutbesiktning så börjar garantitiden att löpa, garantin är normalt 2 år om man inte valt att avtala om något annat.
Byggföretaget har dock ytterligare 8 år ansvar för utfört arbete efter det att garantitiden är slut. Det innebär att om man som beställare upptäcker ett allvarligt fel inom 10 år efter godkänd slutbesiktning så har man rätt att reklamera det.

Vi samarbetar med ett flertal erfarna och certifierade besiktningsmän inom både bygg, mark och installationer.


Har du redan byggt ditt hus och har fått problem som du inte vet hur du ska hantera?
Hör av dig för vägledning, om inte vi kan vägleda dig rätt så har vi nära samarbete med advokater inom området.

Tips!
Reklamera alltid ett fel skriftligen. E-post är ett bra alternatv för att göra detta. Därefter kan det vara bra att följa upp det med telefonsamtal.