Energiberäkning / Deklaration

När man bygger ett nytt hus eller bygger till ska en energiberäkning finnas som visar att det nybyggda kommer att klara de krav som finns i Boverkets Byggregler, BBR. Undantagen är få när det gäller bostäder, förenklat kan man säga att bara rena fritidsbostäder som är undantagna.

De nya energikraven är restriktiva och det krävs att husets som helhet är energieffektivt. Det betyder att kombinationen av byggnadens isoleringsförmåga, ventilationssystem och uppvärmningssystem ska vara rätt.

Behöver du hjälp med en energiberäkning för ditt hus/fastighet?

Hör av dig så kan vi ge dig ett prisförslag.

Tips!
Ju tidigare vi kan vara med i ditt planeringsarbete - desto mer kan vi hjälpa dig med!