Besiktning

Att göra en slutbesiktning av arbetena är viktigt innan man tar byggnaden i bruk.
Vid en godkänd slutbesiktning övergår ansvaret för huset från byggentreprenören till dig som byggherre.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Tips!
En slutbesiktning av en villa måste endast göras om någon av parterna kräver det. Men vi rekommenderar alltid till att anlita en opartisk besiktningsman.