Besiktning

Att göra en slutbesiktning av arbetena är viktigt innan man tar byggnaden i bruk.
Vid en godkänd slutbesiktning övergår ansvaret för huset från byggentreprenören till dig som byggherre.

Vi samarbetar med ett flertal erfarna och certifierade besiktningsmän inom både mark, bygg och installationer.

Kontakta oss så hjälper vi dig rätt!

Tips!
En slutbesiktning av en villa måste endast göras om någon av parterna kräver det. Men vi rekommenderar alltid till att anlita en opartisk besiktningsman.