Er försäkringspartner i STORA skador!

Erfarenhet är viktigt!

Med erfarenhet från stora bränder och totalvattenskador i småhus, industribyggander, vård- och skollokaler samt lantbruk - så vet vi vad som krävs för att lyckas.

Ett hårt arbete och en ofta tät dialog med försäkringstagen/kunden är extra viktigt med tanke på den situation de hamnat i.
Ibland handlar det om att lösa evakueringsboende, ibland om produktionsstopp och leveransproblem och ibland bara finnas till för att bara lyssna.

Vårt mål - Er trygghet

Vi har erfarenhet av skadereglering av totalskador från både privat, företag och lantbruk. 
-  Vi kan därför stötta skaderegleraren genom hela resan.

Vi är skadereglerarens högra hand och samtidigt som vi hjälper försäkringstagaren till ett återställande så bevakar vi försäkringsbolagets intressen - under hela resan.
 

Våra tjänster

- Samordning av akuta åtgärder

- Leda/planera brandutredning

- Utreda ansvar (regress)

- Kartläggning av skadat objekt

- Åtgärdsförslag

- Kalkyl för återställande


- Projektering inför återställande

- Upphandling

- Byggledning

- Kontrollansvarig enligt PBL

- Aktiv skadereglering

Bygglovsritning, kontrollansvarig pbl, besiktning

Vi är ett tjänsteföretag som utför byggkonsulttjänster i form av arkitektuppdrag, bygglovsritningar, Kontrollansvarig PBL (KA), projektledning samt besiktning och skadeutredning åt försäkringsbolag. Vi arbetar åt privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag och försäkringsbolag och leverar alltid hög kvalitet och har många nöjda kunder.