Byggkonsulttjänster för ditt projekt!

PROJEKTLEDNING
Anlita oss som projektledare för ditt ombyggnadsprojekt, tillbyggnad eller era nya fastighet. Vi finns med dig från start och sammankopplar de kompetenser som behövs för att ditt projekt ska få de bästa förutsättningarna och bli precis som ni vill ha det.

BYGGLOVSRITNINGAR & BYGGLOVSANSÖKAN
Vi ser till att ni har de underlag som krävs för bygg-/eller rivninglov och sköter hanteringen på ett smidigt sätt med kommunen.

ENERGIBERÄKNING
Vi hjälper dig med energiberäkning eller energideklaration av din fastighet.

UPPHANDLING & KONTRAKT
Vi tar fram komplett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenaden och hjälper er att avtala med en eller flera entreprenörer.

BYGGLEDNING
Vi ser till att era intressen som byggherre/fastighetsägare tas till vara under hela resan. Vi håller kontakten med entreprenören/-rna och löser eventuella frågor som kan komma upp under arbetets gång.

KONTROLLANSVARIG ENLIGT PBL
Vi är certifierade Kontrollansvariga nivå K och utför uppdrag som Kontrollansvarig PBL i hela mellansverige.

ENTREPRENADBESIKTNING
Vi är Godkänd besiktningsman enligt SBR och medlem i SBR:s expertgrupp för entreprenadbesiktning. 

Bygglovsritningar, kontrollansvarig, bygglov, energiberäkning, besiktning

Vi är ett tjänsteföretag som utför byggkonsulttjänster i form av arkitektuppdrag, bygglovsritningar, Kontrollansvarig PBL (KA), projektledning samt besiktning och skadeutredning åt försäkringsbolag. Vi arbetar åt privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag och försäkringsbolag och leverar alltid hög kvalitet och har många nöjda kunder.