Bygg- & Projektledning

Under ett projekt så uppstår det alltid situationer där ett beslut om hur något ska utföras måste fattas på plats. Ibland kan det handla om kvalitét, ibland om tid och väldigt ofta om ekonomi.

En byggledare/projektledare hjälper byggherren  och entreprenören med de frågor som uppstår under projektets gång.
Hur ska saker lösas, vem är ansvarig och vem betalar...

Vi har erfarenhet från både små och stora projekt åt både privatpersoner, detaljhandel och offentlig sektor.

Tips!
Se till att de eventuella ändringar och tillägg som görs under projektets gång dokumenteras. Detta är en del av byggledarens uppgift.